Rättelse

9 augusti 1999

Ansvarsfall HSAN 2212/98:B3 i nummer 6/99 innehöll ett par fel. Mitt i texten ska det stå »kaliummängden närmade sig maxdosen per timme som är 20 mmol (patienten fick 15).« Och längre ner: »Den infusionstakt för glukos som angesi Fass.« Dessutom fick ärendet tyvärr ett annat falls rubrik och underrubrik.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida