Rättelse om omvårdnadsforskare

20 maj 1997

Artikeln ”Katie drömmer om ett Caritas-vaccin för trötta” i Vårdfacket 4/97 innehöll tyvärr ett fel.

Visst kan svenska omvårdnadsforskare doktorera vid egen institution!

Det har de kunnat göra sedan institutionerna inrättades och professurer tillsattes: 1987 i Umeå (Astrid Norberg) och vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg (Vivian Wahlberg), i Linköping 1988 (Elisabeth Hamrin) och i Uppsala 1989 (Per-Olow Sjödén, psykolog).

Kerstin Segesten har sedan 1994 en adjungerad professur i omvårdnad med inriktning mot kvalitetsutveckling, Britt Johansson hade en likadan i vårdpedagogik 1993–1996.
Under januari i år har två sjuksköterskor till fått professurer. Ingalill Hallberg i vårdvetenskap i Lund och Anna-Christina Ek i vårdvetenskap fakultativt förenad med tjänstgöring som sjuksköterska.

Av Sveriges omkring 150 disputerade sjuksköterskor har 24 lagt fram sin avhandling vid en omvårdnadsinstitution, och två vid Nordiska hälsovårdshögskolan där ämnet heter folkhälsovetenskap.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida