”Rättvisa prioriteringar kräver centralt ansvar”

Olivia Wigzell, sekreterare i Ansvarskommittén, ser hellre bättre möjligheter för staten att följa upp och utvärdera för att åstadkomma rättvisa prioriteringar än lagstiftning.

22 september 2005

– Medborgarna kommer att kräva större rättvisa i de villkor som gäller för vården i olika delar av landet. Det pekar mot ett starkare centralt ansvar för vårdens prioriteringar.

Olivia Wigzell, sekreterare i den statliga ansvarskommittén, var en av de första talarna när Sjukvårdssverige idag samlades till den stora prioriteringskonferensen som hålls vartannat år.

Intresset för prioriteringsfrågorna ökar och Prioriteringscentrum som tillsammans med Västra Götalandsregionen är värdar för konferensen har aldrig tidigare sett ett sådant intresse för frågan.

Fler hade velat delta

Drygt fyrahundra politiker, forskare och representanter för vårdens professioner har man kunnat ge plats i föreläsningssalen, ett par hundra till hade velat delta.

Ansvarskommittén har egentligen inte till uppgift att se specifikt på prioriteringsfrågorna, sa Oliva Wigzell, men frågan kommer ändå upp i diskussionen om vilka av samhällets instanser som ska ha ansvaret för sjukvården på de 20-30 års sikt som utredningen arbetar med.

 – Vi vet att principerna för vården, att den ska ges efter behov, på ett rättvist och jämlikt sätt, har starkt stöd hos medborgarna. Med större medvetenhet och möjlighet att jämföra vården i olika delar av landet, kommer medborgarna att ställa krav på att vården ska vara mer rättvist fördelad över landet.

Olikheter ställer krav

Olivia Wigzell tog exemplet med hörselvården, där tillgången på vård, satsning på screening och avgifterna för hjälpmedel ser mycket olika ut i olika delar av landet. Dessa olikheter ställer krav på att man från centralt håll arbetar mer med starkare styrning, en process som redan inletts under de senaste åren då alltfler statliga riktlinjer, handlingsplaner och stimulanspengar kommit till.

– Många talar om att det behövs ännu starkare medel, som lagstiftning, men jag tror att det främst handlar om att förbättra statens möjligheter att följa upp och utvärdera hur resultatet blir i olika delar av landet, sa Olivia Wigzell.

Prioriteringskonferensen pågår i två dagar och bland annat deltar Vårdförbundet med en workshop om prioriteringar inom omvårdnad vid stroke tillsmammans med Svenska kommunalarbetarförbundet och Svensk sjuksköterskeföreing.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida