Rättvisare lägesbild om specialiserade räknas

Räkna specialistsjuksköterskor - det ger en bättre bild av rekryteringsläget. Det uppmanar Vårdförbundet Socialstyrelsen.

6 maj 2005

Det är viktigt att man får en riktig och komplett bild av hur arbetsmarknaden ser ut. Det styr till exempel dimensioneringen av utbildningen. Att bara räkna sjuksköterskor i en klump ger inte ett komplett underlag.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen redovisa ett underlag för en bedömning av vårdens behov av personal, kallat nps (nationella planeringsstödet).

Socialstyrelsens bedömning är att det råder balans när det gäller tillgång och efterfrågan på sjuksköterskor. Men Vårdförbundet är kritiskt mot att myndigheten inte har undersökt rekryteringsläget när det gäller de olika specialiteterna inom sjuksköterskeyrket.

– Socialstyrelsen borde se på efterfrågan både i olika delar av landet och inom olika specialiteter, förklarar Per Malmquist, utredare på Vårdförbundet.

Det har Socialstyrelsen faktiskt gjort när det gäller psykiatrisjuksköterskor. Resultatet av den enkäten visar tydligt vad det handlar om: landstingen tycker att det är svårt att rekrytera psykiatrisjuksköterskor men medelsvårt att rekrytera sjuksköterskor i allmänhet.

– Troligen är bilden densamma när det gäller andra specialiteter, säger Per Malmquist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida