Rättvisare med nytt sjukavdrag

Nu föreslås att ett karensavdrag ersätter karensdagen vid sjukdom. »En gammal orättvisa försvinner«, säger Vårdförbundets chefsförhandlare.

Förslaget från socialdepartementet innebär att man i stället för avdrag för en karensdag ska dra av 20 procent av en beräknad genomsnittlig veckolön.

För den som alltid arbetar fem dagar i veckan hos en arbetsgivare blir det ingen ändring. Men för den som har koncentrerad arbetstid blir det skillnad. Med högst 20 procent av den beräknade genomsnittliga veckolönen i avdrag spelar inte längre längden på arbetspasset den första sjukdagen någon roll.

– Det här är, om det går igenom, mycket positivt för många av Vårdförbundets medlemmar och innebär att en gammal orättvisa försvinner, säger förbundets chefsförhandlare Edel Karlsson Håål.

Hon säger att det också kommer att gynna anställda med fler än en arbetsgivare. I dag förlorar de extra mycket eftersom varje arbetsgivare drar en karensdag.

Det nya förslaget innebär att man bara drar de 20 procenten av veckolönen.

Förslaget är just nu ute på remiss hos bland annat Vårdförbundet.

Den nya lagen kan tidigast börja gälla den 1 januari 2005. Sedan väntar en omförhandling av kollektivavtalet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida