Reflektion

Reflektion varje dag ger bättre överblick

Reflektion varje dag ger bättre överblick
Louise Nilsson, vårdenhetschef, ser att reflektionerna har ökat den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen.

På Cancer- och lungsjukvårdsenheten vid Linköpings universitetssjukhus ingår reflektion i vardagen efter varje arbetspass. Arbetssättet har prisats och uppskattas av både chefer och medarbetare. Louise Nilsson, vårdenhetschef , berättar hur det fungerar.

Ni på Cancer- och lungsjukvårdsenheten (CoL) införde ett strukturerat, dagligt arbete med reflektion för ungefär ett år sedan.

Hur går det till?
– Sjuksköterskan och undersköterskan som har jobbat tillsammans, sätter sig efter arbetspasset och pratar om olika frågor efter en mall. De skriver också ner sina reflektioner, som läggs in digitalt i vårt system.

Vad reflekterar de kring?
– Det kan handla om hur till exempel rapporteringen och ronden har varit. De tar upp frågor som omvårdnad och arbetsmiljö. Har man kunnat ta ut sin rast? Har våra kollegor och studenter fått tillräckligt med stöttning och handledning under dagen? De pratar också om etiska frågor, om det har varit någon specifik svår händelse och hur bemötandet av patienter har fungerat. Vi vill lyfta patientsäkerhetsfrågorna varje dag. Det är många och omfattande frågor.

Hur hinner ni med?
– Det tar inte så lång tid, kanske mellan tio och tjugo minuter beroende på hur dagen har varit. Men det är klart det händer att det inte hinns med, kanske när det behövs som mest. Då är det viktigt att börja nästa dag med en reflektion.

Hur tas arbetssättet emot?

– Väldigt positivt. Från början tar det ju lite tid att vänja sig vid ett nytt arbetssätt – och frågor kom om det fanns tid till detta. Men vi ser att medarbetarna tar sig tid, för att det är viktigt och det ger något.

Vad ger det?
–  För oss chefer är det jättebra att se om vi behöver arbeta extra med något. Vi får lite mer koll och kan följa utvecklingen i realtid. För medarbetarna har största fördelen varit att kunna sätta sig och prata innan arbetsdagen är slut, och att därefter kunna släppa jobbet och inte ta med sig det hem. Arbetssättet har också ökat den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen . Vi har lättare att prata om svåra frågor nu.

Går ni igenom resultaten i större grupp?
– Vi tar upp frågorna och analyserar dem tillsammans på vår APT. Vi är tre vårdenhetschefer som jobbar på det här sättet, på två avdelningar. Vår verksamhetschef sammanställer också resultat för hela året.

Har arbetssättet lett till förändringar i verksamheten?
– Ja, vi ser till exempel på arbetsbelastningen att några har det tyngre ibland, och att vi behöver styra om i vårdlagen då. Sedan har vi sett att vi kan jobba med förbättring av kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor. Vi funderar nu på att införa reflektioner tillsammans med läkarna också. Jag kan även se om någon medarbetare har varit med om något tufft och psykiskt belastande, och kan då föreslå samtal.

Tips för bättre reflektion

  • Förklara tydligt syftet med reflektionen för medarbetarna.
  • Möjliggör att det finns tid till reflektion under arbetsdagen.
  • Se till att resultatet tas om hand och bearbetas i chefsgruppen.
  • Sammanfatta resultatet månadsvis eller kvartalsvis och låt medarbetarna ta del av detta.
  • Reflektera i stor grupp, som APT eller avdelningsmöte.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida