”Regeringen ändrar inte förslaget om a-kassan”

Regeringen har inte ändrat sig efter mötet med TCO, LO och Saco i dag. Förslaget om höjda avgifter till arbetslöshetskassan kommer att läggas fram för beslut i riksdagen, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

30 oktober 2006

Sven-Otto Littorin var tydlig efter det möte som han i dag hade om a-kassan med de tre fackorganisationerna. Förslaget kommer att läggas som en proposition för beslut i riksdagen ganska snart. De synpunkter som TCO, LO och Saco lagt fram i dagens möte var inte nya, menade han.

– Vi har hört argumenten tidigare, menade Sven-Otto Littorin.

Det här innebär bland annat – förutom höjda avgifter med ett par-tre hundra kronor för alla – att deltidsanställda får betala lika mycket som heltidsanställda. På frågan om det här inte drabbar deltidsanställda, företrädesvis kvinnor, svarade Sven-Otto Littorin.

– Det är riktigt, men syftet är att de ska insprireras att gå upp till heltid. Dessutom kommer de ändå att gå på plus med det jobbavdrag som vi kommer att införa.

Hoppas att landsting och kommuner inför fler heltidstjänster

Vad säger du om att många, inte minst inom vården, arbetar inom landsting och kommuner och att dessa till stor del erbjuder enbart deltidsjobb?

– Då bör arbetsgivaren organisera om sin verksamhet så att det finns heltidsjobb.

Innebär det att du uppmanar landsting och kommuner att göra det?

– Nej, det är en fråga för dem, men jag hoppas attt de gör det, sade Sven-Otto Littorin.

”Regeringen borde veta bättre”

TCOs ordförande Sture Nordh deltog i mötet med Sven-Otto Littorin. Han är mycket kritisk till hur regeringen har hanterat frågan.

– Men mitt intryck efter mötet är att det nu blivit så stora protester och invändningar, att regeringen borde begripa att någon ändring inte kan införas redan den 1 januari, säger han.

Samtidigt säger han att han inte tror att regeringen kommer att avstå från huvudförslaget.

– De behöver de 10 miljarder som höjda avgifter innebär för sina skattesänkningar. Men jag tycker de borde se att vissa delar inte kommer att fungera, säger han.

Det Sture Nordh bland annat pekar på är konsekvenserna för deltidsanställda.

– Regeringen vill höja gränsen för att få a-kassa från 70 till 80 timmar i månaden. Konsekvensen blir att många riskerar att helt ställas utanför. För en sjuksköterska som arbetar 80 timmar i månaden räcker det att hon tvingas stanna hemma en dag för vård av barn för att bi utan a-kassa, men hon får ändå betala avgiften, säger han.

Vad säger löntagarna i januari?

Sture Nordh tycker inte att regeringen inser vidden av protester.

– Om de tycker att det är många protester i dag, är det en västanfläkt mot vad det blir när löntagarna ser konsekvenserna i plånboken i januari, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida