Regeringen presenterar nationell it-strategi

It-system som inte kan ?prata? med varandra. Dålig samordning av hur man för journaler och vilka termer man använder. Det är två brister i it-användningen inom sjukvården som regeringen och Sveriges kommuner och landsting vill komma till rätta med genom sin gemensamma it-strategi för vård och omsorg, som presenterades i dag.

10 mars 2006

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson punktar det man vill uppnå genom den gemensamma strategin: bättre patientsäkerhet, bättre effektivitet och bättre tillgänglighet.

Hon pekar på att det investeras mellan sex och nio miljarder kronor i it-utvecklingen årligen, och att de pengarna skulle göra mer nytta om systemen utformades annorlunda.

? Det här är i första hand en reform för ökad patientsäkerhet, inte en teknikreform, säger Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson, och hans kollega i Kommunförbundet Ilmar Reepalu fyller på:

? Det finns människor som behöver hjälp och stöd av både kommun och landsting. För dem är det viktigt med ett gemensamt informationssystem.

Lång väg till gemensamt språk

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund trycker på att ett gemensamt språk är A och O ? både för att att it-systemen ska kunna kommunicera med varandra, och för att de som för och läser journalerna pratar samma språk:

? Det handlar inte bara om att datorisera de gamla journalerna. För att kunna skapa en gemensam vårddokumentation som följer patienten krävs att alla använder samma termer och begrepp.

Hon framhåller att arbetet med ett gemensamt språk pågått länge och att regeringen måste ge Socialstyrelsen ett tydligare uppdrag och mer resurser för att myndigheten ska ?komma i mål? med detta arbete.

Ylva Johansson var inne på samma linje under dagens presskonferens. Hon menade också att det handlar om kulturförändringar i vården för att arbetet med ett gemensamt språk ska bli framgångsrikt.

Nu väntar förankringsarbetet

När det gäller patienternas tillgång till sin egen journal hänvisade Ylva Johansson till Patientdatautredningen, som ska komma med sina förslag till hösten.

Den gemensamma nationella it-strategin ska nu diskuteras och förankras i kommuner och landsting. Ylva Johansson räknar med att en proposition kan komma under 2007.

I arbetet med den nationella it-strategin för vård och omsorg har, förutom socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, deltagit Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB och Carelink.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida