Regeringen satsar på elevhälsan
— slutnotan okänd

Regeringen satsar 625 miljoner på nya tjänster inom elevhälsan. Berörda yrkesorganisationer är optimistiska. Men slutnotan för kommunerna är okänd.?

30 november 2011

Utbildningsdepartementet vill förstärka elevhälsan med 1 250 tjänster. De närmaste åren ska kommunerna få 625 miljoner i statsbidrag för att anställa i första hand fler skolsköterskor, skolläkare, skol­psykologer och skolkuratorer.?

Men om kommunerna har råd med detta är oklart. Bidraget täcker bara en del av lönekostnaderna samtidigt som regeringen vill att tjänsterna behålls i flera år. Kommunerna förväntas alltså räkna med åtskilliga fler miljoner i framtida lönekostnad. Och det i ett läge när det redan planeras neddragningar inom skolan och regeringen dessutom minskar statsbidragen till kommunerna med 675 miljoner 2012.?

— Totalkostnaden är svår att uppskatta. Det beror på hur man anställer och på löneläget. Det är inte obligatoriskt att delta. Vi har identifierat ett behov av att stärka elevhälsan och satsar därför på den, säger Eva-Marie Byberg, pressekreterare hos Jan Björklund.?

Sveriges kommuner och landstings reaktion är tudelad.Å ena sidan är elevhälsan oerhört viktig för elevernas välmående, å andra sidan är det problematiskt att tjänsterna måste kvarstå oavsett elevunderlag.?

— Det är en olycklig konstruktion, kommenterade Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL, i ett pressmeddelande.?

En annan fråga som kan ställas är vem regeringen tänker sig ska fylla tjänsterna. Någon större arbetslöshet finns det inte i någon av de berörda yrkesgrupperna. Återigen bollar regeringen över frågan till kommunerna.?

— Det är upp till kommunerna att anställa, säger Eva-Marie Byberg.?

Både Sveriges skolkuratorers förening och Sveriges psykologförbund är positiva till satsningen. Enligt dem är rekryteringsunderlaget tillräckligt. Svenska skolläkarföreningen inser problemen men väljer att tänka positivt och hoppas att tjänsterna kvarstår.??

Karina Karlsson, ordförande för Riksföreningen för skolskö­terskor, är inne på samma spår.

— Som organisation är vi naturligtvis jätteglada över regeringens tillskjutna medel. Men precis som du påpekar kan det vara svårt att rekrytera. Jag tror ändå att det kan bli en viss positiv effekt. Kanske kommer det inte riktigt att anställas i den takt regeringen hoppas men jag tror att när en tjänst väl är inrättad så kommer den att behållas, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida