Regeringen satsar på personer med kroniska sjukdomar

Bättre vård till personer med kroniska sjukdomar, säkrare förskrivning av läkemedel till barn och ökad kamp mot antibiotikaresistens. Idag presenterade regeringen sin höstbudget.

18 september 2013

I dag, onsdag, presenteras budgetpropositionen för 2014. De viktigaste nyheterna inom hälso– och sjukvårdsområdet är:

  • Personer med kroniska sjukdomar. En nationell samordnare ska tillsättas för att ta fram en strategi och en handlingsplan för att förbättra vården av personer med kroniska sjukdomar. Det är en satsning på 350 miljoner kronor som löper över flera år. Under nästa år viks 50 miljoner kronor åt detta.
  • Barn. Förskrivningen av läkemedel till barn ska bli bättre och säkrare. 15 miljoner kronor under 2 år läggs på att öka patientsäkerheten.
  • Antibiotika. Den nya Folkhälsomyndigheten får en ledande roll i arbetet mot antibiotikaresistens och får ansvar för att studier som utvärderar befintlig antibiotika.

Dessutom satsar regeringen 40 miljoner kronor per år från 2015 på att öka samarbetet mellan sjukvården och läkemedelsindustrin när det gäller introduktion och uppföljning av nya läkemedel.

Utöver satsningarna inom hälso- och sjukvården som Socialdepartementet presenterade i dag har utbildningsminister Jan Björklund tidigare berättat om att regeringen lägger 100 miljoner kronor på fler utbildningsplatser för sjuksköterskor och barnmorskor i Stockholm. Se länk till höger.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida