Regeringen ser över utbildning

1 september 2003

I höst startar en utredning som ska bringa klarhet i var huvudmannaskapet för företagshälsovårdsutbildningen ska ligga och hur den ska organiseras. Utredningen ska också se över hur företagshälsovården ska kunna få mer personal utan negativa effekter för sjukvården. Slutresultatet presenteras senast den 1 juli 2004.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida