Regeringen vill ha mer forskning på befruktade ägg.

För att på sikt utveckla effektiva metoder att behandla svåra och hittills obotliga sjukdomar föreslår regeringen att fler ska få forska på mänskliga befruktade ägg.

Hittills är det endast tillåtet att forska på befruktade ägg i samband med provrörsbefruktning, men regeringen vill att det ska bli tillåtet också av andra skäl.

Regeringen föreslår ett totalförbud mot mänsklig reproduktiv kloning. För forskare ska det däremot bli tillåtet att utföra somatisk cellkärnöverföring där metoden i början är densamma som vid reproduktiv kloning.

Somatisk cellkärnöverföring ska tillåtas för att skapa stamceller som kan utvecklas till vävnad och användas för att behandla sjuka.

Förbud mot vinningssyfte

Samtidigt föreslår regeringen att det förbud mot att hantera biologiskt material i vinningssyfte som finns också ska gälla för celler och cellinjer ? utom när det inte går att spåra donatorn.

Förslaget ska nu granskas av lagrådet innan det lämnas till riksdagen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida