Regeringen vill öka stödet till missbrukarnas barn

Regeringen har i dag beslutat om nya nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner. Bland annat vill den öka stödet till barn i missbruksfamiljer.

10 november 2005

De alkohol- och narkotikahandlingsplaner som regeringen lade fram 2001 och 2002 gäller till den sista december i år. I de nya planerna, som har tagits fram i samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet, anges riktlinjerna för alkohol- och narkotikapolitiken fram till år 2010.

Satsningar inom arbetslivet och ett ökat jämställdhetsperspektiv är nytt i de nya handlingsplanerna. Dessutom vill regeringen att en stor del av de resurser som staten satsar på förebyggande åtgärder ska användas för att stödja och hjälpa barn till missbrukare.

– Barn som lever i missbrukarfamiljer är oerhört utsatta. Vi vet att de också riskerar att själva utveckla ett eget beroende senare i livet, säger folkhälso- och socialtjänstministern Morgan Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida