Regeringen vill pröva kort sjuksköterskeutbildning

Regeringen vill utreda möjligheten att ge erfaren vårdpersonal en kortare utbildning till sjuksköterska.

26 september 2005

Modeller för validering ska utarbetas av tre svenska lärosäten. Ett krav ska vara att den kortare utbildningen ska ge examen av samma kvalitet som den fullständiga.

? Validering fungerar bara på individuell nivå, säger Kristina Malm Janson på Vårdförbundet. Här verkar det som om man skulle försöka införa något slags gruppvalidering. Det tror jag inte på.

Hon pekar också på att modeller med förkortad bristyrkesutbildning prövats tidigare. Det har alltid slutat med att de lagts ner.

Planeringschef David Samuelsson på utbildningsdepartementet medger att man inte tänkt på samma sätt när det gäller läkarna:

? Nej, vi har inga motsvarande idéer när det gäller läkarutbildningen, säger han.

Kristina Malm Janson anar ett dolt genusperspektiv bakom förslaget:

? Det är tråkigt att man ger sig på kvinnligt dominerade yrken på det här sättet, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida