Regeringens rookie

Regeringens rookie
Ytterst är hans målsättning att vården ska bli mer jämlik, berättar sjukvårdsminister Gabriel Wikström för Vårdfokus. Foto: Anna Simonsson

Lagledare. Han är ung, med liten erfarenhet av vården. Men sjukvårdsminister Gabriel Wikström har bestämt sig för att vända sina minus till plus.??

3 december 2014

Det har gått två månader sedan den nya regeringen presenterades. Gabriel Wikström har inte hunnit fylla sitt kontor på socialdepartementet med några personliga detaljer. Möblerna i ljust trä är ett arv från Göran Hägglunds tid. Bokhyllorna gapar tomma. På bordet fyra flaskor Loka och ett fruktfat som luktar jordgubbar. Sist ministern arbetade vid sitt höj- och sänkbara skrivbord så stod han upp.?

Han framstår som en slipad politiker. Svarar noggrant, sakligt och lugnt. Använder bara händerna för att förstärka det han säger. Samtidigt är han inte rädd för att uttrycka sig personligt, duckar inte för kritiska frågor. Men fortfarande saknas konkreta svar på hur ministern ska ta vården dit han vill. ??

Många har reagerat på Gabriel Wikströms bakgrund. Han kommer direkt från ordförandeposten i Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, och har aldrig pratat särskilt mycket om vården tidigare, mer om skola och ungdomsarbetslöshet.?

När Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro träffade vårdministern tyckte hon att han var bra på att lyssna. Hon ser stora möjligheter till ett gott samarbete och att kunna påverka. Men hon hade velat veta mer, bland annat om hur mycket ansvar vårdministern har för äldre­omsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården, det finns ju även en äldreminister. ”Jag märkte att mycket av det jag tog upp var nytt för honom”, berättar Sineva Ribeiro. ??

Gabriel Wikström sticker inte under stol med att han är oerfaren inom vårdpolitiken, men ser inga problem med det. Däremot hade det varit intressant att ha mer tid att fördjupa sig i olika frågor, säger han.?

— Mitt ideal av en politiker på en sådan här strategisk nivå är att du inte ska ha sakkunskap på detaljnivå, det ska tjänstemän, myndigheter och andra ha. Risken finns annars att du blir advokat för ett visst synsätt. Då kan andra perspektiv missgynnas.?

Kommentarer om sin ålder har Gabriel Wikström tröttnat på för länge sedan, långt innan han fick ministerposten. Han har alltid varit för ung, som han själv beskriver det. Gick med i SSU som 13-åring, fick plats i partiets riksdagsgrupp vid 20 års ålder, blev pappa när han var 23. ?

Att vara 29 år med ett tungt regeringsuppdrag ser han många fördelar med. Mindre bunden av traditioner. Ser saker på ett nytt sätt. Vill göra bra ifrån sig, men är inte lika försiktig som någon i slutet av sin karriär. ?

Uppvuxen i it-samhället har han märkt att han har en helt annan syn än sina äldre kolleger på viktiga framtidsfrågor som e-hälsa.?

Det ministern tyckte var mest intressant under mötet med Vårdförbundets Sineva Ribeiro var diskussionen om kompetensförsörjning, berättar han. Att få och behålla personal är en av vårdens största utmaningar just nu, enligt Gabriel Wikström. ??

Antalet specialistutbildade sjuksköterskor fortsätter att minska och det hjälper inte att bara satsa pengar på fler utbildningsplatser, var ett av förbundsordförandens budskap till vårdministern.?

Gabriel Wikström håller med, men har inga löften att komma med när det gäller betald specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, en av Vårdförbundets viktigaste frågor. I regeringens budget finns i stället en professionsmiljard, den största sjukvårdssatsningen vid sidan om extra pengar till cancer- och förlossningsvården.?

Målet med professionsmiljarden är kort och gott att öka personalens förutsättningar att göra sitt jobb. ?

— Ett första steg mot bättre arbetsmiljö och villkor, säger Gabriel Wikström.

??Han tror inte att det i första hand är löneläget som skrämmer bort sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker från vården, utan dålig arbetsmiljö, få utvecklingsmöjligheter och frustration över att inte kunna ägna mer tid åt det du faktiskt utbildat dig till. ?

Formuleringarna i budgetförslaget om professionsmiljarden snirklar sig fram kring behovet av att lägga mer tid på patienter och mindre på administration, hinna utveckla vården, använda kompetenser rätt och lösa bristen på vårdplatser. Men hur detta ska gå till är oklart. Förslaget ska konkretiseras tillsammans med vårdens aktörer, lovar sjukvårdsministern.??

Gabriel Wikström var snabb med att bjuda in till dialog och samarbete när han fick sin ministerpost. Detta är extra viktigt med vården som ansvarsområde där så många är inblandade, säger han.?

— Min roll blir att ibland vara en medlare, ibland en ambassadör, många gånger en som väger samman olika synpunkter och säger ”nu går vi åt det här hållet”. ?

Här ser han sin styrka som vårdminister, att han är bra på att få många att samarbeta. Han strävar efter breda, kreativa lösningar, precis som sin politiska förebild, före detta S-ledaren Ingvar Carlsson.

?— Han byggde lag och förde dialog med många, men skämdes inte för att ta sin roll som ansvarig politiker, där det till syvende och sist handlar om att prioritera och fatta beslut. Du kanske inte får alla med dig. Men det viktiga är att du har lyssnat på alla.??

Vårdförbundets medlemmar tycker att deras yrken akademiserats och professionaliserats utan att lönerna hängt med, vad tänker staten göra åt det??

— Statens uppgift är till stor del att se till att vården har rätt resurser. Sedan får landstingen och andra vårdgivare avgöra hur mycket av det som ska gå till löner, säger Gabriel Wikström.??

Tycker du att vården nått ett läge där det är dags att den ska få börja kosta mer??

— Ja, det tycker jag. Sedan är vi inne i ett kärvt ekonomiskt läge där det kanske inte går. Men jag tror det är uppenbart för alla att vården kommer att behöva kosta mer därför att behoven växer.

Tre läsarfrågor* till vårdministern:

När ska new public managementmodellen skrotas i vården?
— Hur välfärden styrs är en stor, komplex men helt avgörande fråga. Regeringen ska tillsätta en utredning för att undersöka en ny styrning. Förslag kommer under 2016. Välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli vägledande.

Hur ska vi få sjuksköterskor att stanna i Sverige?
— Vi vill ge sjuksköterskor och andra vårdproffs mer tid att vara just vårdproffs. I dag läggs alltför ofta onödig tid på administration snarare än patientkontakt.

Professionsmiljarden ska ge bättre förutsättningar för detta. (Läs mer om satsningen i artikeln.)

Får vården mer pengar till forskning?
— Regeringen ska under mandatperioden presentera en forsknings- och innovationsproposition, där prioriteringar slås fast. Forskning inom vården är viktigt, men tyvärr går det inte att säga mer än så just nu.

* Tack till er som skickade frågor via facebook och twitter!

Gabriel Wikström

  • Titel: Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.
  • Ålder: 29, fyller 30 i februari.
  • Privat: Bor i lägenhet i centrala Västerås. Har en sexårig dotter som han delar vårdnaden om.
  • Bakgrund: Kommer från Riddarhyttan. Lokalordförande i Socialdemokraternas ungdomsförbund sedan 2006. SSU-ordförande sedan 2011. Kommunpolitiker i Västerås sedan 2010. Har studerat statskunskap, nationalekonomi och franska på universitetet och haft timvikariat som lärare.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida