Region Skåne förbjuder prat i Rakelmobiler i sjukhusmiljö

Kommunikationssystemet kan påverka medicinteknisk utrustning.

31 maj 2013

Kommunikationssystemet Rakel finns i hela Sverige och används för att underlätta samverkan mellan räddningstjänst, polis och sjukvård. I Region Skåne används det framförallt inom ambulanssjukvården.

Nu visar mätningar av fältstyrkan från Rakelmobiler att de riskerar att påverka medicinteknisk utrustning. Det gäller enbart när användaren har talknappen intryckt och använder apparaten.

För att skydda medicinskteknisk utrustning inför nu Region Skåne ett förbud mot att prata i de handburna Rakelmobilerna i sjukhusmiljö med känslig medicinteknisk utrustning – annat än i nödfall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida