Arbetstid

Region Skåne straffas för olaglig övertid – pandemin anses inte vara ”särskilt skäl”

Region Skåne straffas för olaglig övertid – pandemin anses inte vara ”särskilt skäl”
För lite ordinarie personal är en av anledningarna till den omfattande övertiden i Region Skåne. Foto: Getty images.

18 523 timmar. Så mycket olaglig övertid tog Region Skåne ut av Vårdförbundets medlemmar under 2021, enligt Arbetsmiljöverket. Nu ska regionen betala 8,8 miljoner kronor i sanktionsavgifter. ”Signalen vi fått är att problemen fortsätter. Man har inte lyckats bli en tillräckligt attraktiv arbetsgivare”, säger avdelningsordförande Malin Tillgren till Vårdfokus.

Det här är första gången som Vårdförbundet i Skåne gjort en anmälan som gäller samtliga förvaltningar i regionen.

– Det är sannolikt därför som det tog lång tid att fatta beslutet. Men nu har vi fått bekräftat att regionen inte skött det här på rätt sätt, säger Malin Tillgren till Vårdfokus.

I Region Skåne organiserar Vårdförbundet cirka 7 500 sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinsk analytiker. Enligt Malin Tillgren är samtliga yrkeskategorier berörda av den olagliga övertiden.

– Men självklart är det flest sjuksköterskor, eftersom det är den största gruppen. Konstigt vore det annars.

Borde bemannat bättre

Enligt arbetstidslagen får en medarbetare jobba sammanlagt 200 timmar allmän övertid under ett år. Om det föreligger särskilda skäl, och alla andra möjligheter uttömts, kan ytterligare 150 timmars extra övertid tas ut.

Malin Tillgren Vårdförbundet Skåne. Foto: Ulf Huett
Malin Tillgren är Vårdförbundets lokala ordförande i Skåne. Foto: Ulf Huett

De särskilda skäl som Region Skåne angett för att godkänna extra övertid är i huvudsak kopplade till pandemin, då arbetsbelastningen var stor samtidigt som sjukfrånvaro och vab ökade. Det fanns också karantänkrav, vilket gjorde att medarbetare skulle stanna hemma om familjemedlemmar testat positivt för covid-19.

Men Arbetsmiljöverket anser inte att pandemin under 2021 kan klassas som en särskild händelse eftersom den redan pågått en längre tid, och skriver att flera av verksamheterna var underbemannade redan före utbrottet. I beslutet hänvisas till en dom i Förvaltningsrätten i Luleå, där Gällivare kommun fått samma besked angående en överklagad sanktionsavgift.

– På den här punkten är Arbetsmiljöverket tydligt. Man anser att arbetsgivaren borde bemannat upp bättre, säger Malin Tillgren.

257 heltider saknas

Antalet övertidstimmar under 2021 motsvarar enligt hennes beräkningar 257 heltidstjänster.

– Det är allvarligt att ordinarie personal fått täcka upp för ett sådant underskott.

Facket anser att Region Skåne inte klarat av att rekrytera och behålla tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens, och att det nu drabbar medlemmarna som inte får rätt till återhämtning och hälsosamma arbetstider.

– Regionen har inte lyckats vara en attraktiv arbetsgivare. Det krävs högre lön och bättre arbetsmiljö för att folk ska vilja jobba här. Konkurrensen är stor från privata vårdgivare, kommuner och bemanningsföretag. Får vi fler kollegor minskar också behovet av övertid, det säger sig självt, konstaterar Malin Tillgren.

Sedan kollektivavtalet HÖK22 började gälla har kunskapen hos både arbetsgivare och förtroendevalda förbättrats när det gäller övertidsuttag, menar Malin Tillgren.

Snart börjar förhandlingar om HÖK24. Vad är angeläget att lyfta där?

– Vi har redan gjort mycket i nuvarande HÖK för att komma åt övertidsproblematiken. Det har blivit tydligare att arbetsgivaren ska ha överläggning med oss när extra övertid ska tas ut och genom regelbunden koll och kontroll har vi fått bättre överblick. Men vi har inte sett effekterna av det ännu eftersom de signaler vi får är att problemen kvarstår. Jag ser att det framöver är de klassiska kraven på lön och värderingen av Vårdförbundets yrkesgrupper som behöver lyftas, säger hon.

Den totala summan på sanktionsavgifterna är 8 816 948 kronor.

– Det är skattepengar som skulle gjort större nytta i form av löneökningar för Vårdförbundets grupper i regionen, säger Malin Tillgren.

Vårdfokus söker arbetsgivaren Region Skåne för en kommentar.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida