Register. Barnvaccinationer ska rapporteras

7 november 2012

Alla barnvaccinationer ska rapporteras till ett gemensamt nationellt register från den 1 januari nästa år, enlig en ny lag. Syftet är att få veta vilka vaccinationer den enskilde har fått och hur vaccinationstäckningen ser ut i olika delar av landet. Det gör det också lättare att se effekter och biverkningar av olika vacciner. Smittskyddsinstitutet ansvarar för registret.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida