Rehabilitering

8 juni 1998

Författare Marianne Svenning.
Titel Rehabilitering– idé och verklighet.
301 sidor.
Förlag Studentlitteratur1998.
Cirkapris: 487 kronor.
ISBN 91-44-49161-1.

Ensamma, passiva och med en stor saknad efter arbete och arbetskamrater. Så kände sig många av dem som efter långvarig sjukskrivning deltog i olika rehabiliterande aktiviteter, när sociologen och forskaren Marianne Svenning djupintervjuade. Ändå var det långt ifrån alla som kände sig välkomna tillbaka till jobbet. Samhället har satsat stort på tidig och samordnad rehabilitering under 90-talet. Bland annat har försäkringskassan fått mer resurser.

Fysiskt tunga arbeten, arbetsuppgifter som innebär statisk belastning, sneda och vridna arbetsställningar är vanliga orsaker till belastningsskador och värk. Som i sin tur leder till sjukskrivning. Kvinnor står för en större andel av långa
sjukskrivningar och förtidspensioneringar än män.
Sedan 1992 ansvarar arbetsgivaren för sina anställdas rehabilitering. Tanken var att det skulle leda till förbättringar i arbetsmiljön.

Verkligheten ser dock annorlunda ut, menar författaren, som i vissa fall tvivlar på arbetsgivarnas goda vilja att satsa på rehabilitering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida