Rekordmånga smittades av hiv förra året

Under 2004 anmäldes 425 fall av hivinfektion i Sverige, den högsta siffran sedan rapporteringen startade för 20 år sedan, visar färsk statistik från Smittskyddsinstitutet.

11 april 2005

Antalet anmälda fall har ökat under hela 2000-talet, från 211 1999 till förra årets 425, 259 män och 166 kvinnor. Nästan hela ökningen gäller personer som har invandrat från områden där hiv är vanligare. Däremot minskar hivspridningen i Sverige.

– Även om det totalt är en ökning så har den år efter år gällt personer från andra, drabbade länder. Det har inte tidigare år lett till någon inhemsk ökning och det finns inte några tecken på att det kommer att bli någon nu heller, säger Ragnhild Jansson på Smittskyddsinstitutet.

Den vanligaste smittvägen är genom sex mellan man och kvinna, 251 fall, följt av sex mellan män.

Sedan 1987 har totalt 6 703 personer i Sverige anmälts som hivsmittade till Smittskyddsinstitutet. Antalet som lever med hiv i Sverige i dag är omkring 3 500 personer.

Även antalet fall av klamydia ökade under 2004, med 20 procent till totalt 32 075 fall. Det är den största ökningen sedan 1997. Ökningen var störst i Halland, Västernorrland och Värmland. Bara två landsting rapporterar en minskning jämfört med 2003, Västerbotten och Kalmar.

– Ökningen av klamydia gäller till stor del ungdomar och är en attitydfråga: fler partners och mer oskyddat sex, säger Ragnhild Jansson.

Och det kan förstås bli ett bekymmer även när det gäller hiv.

– Om det blir vanligare med oskyddat sex skulle det kunna leda till fler hivsmittade, säger Ragnhild Jansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida