Relationer

Relationer

Bemötandekoden — konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv ?Lena Skogholm?Talkmap förlag 2017www.talkmap.se?

Det här är något av en handbok i bemötande. Den tar sats i det faktum att relationer kan vara det som stressar oss mest och att få bekräftelse är ett av våra mest grundläggande behov. ?

Lätt då att förstå utmaningen i att göra rätt. Här påminns om att viktigast av allt är den ordlösa kommunikationen; betoning, tonläge och ansiktsuttryck betyder 83 procent i kommunikation. Här ges också raka råd till den som vill skapa kontakt: vänd dig mot personen, titta på hen och ha öppna framsträckta handflator när det passar. Och till den som måste ge negativa besked: förbered dig, forcera inte och ta aphjärnans behov av medkänsla och förståelse på stort allvar. ?

Boken tar sin utgångspunkt i hjärnforskningen och lär oss bland annat att hjärnan har tre delar — människohjärnan, aphjärnan och reptilhjärnan — som alla behöver sitt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida