Relationer

Anders Broberg m flAnknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. 364 sidor Natur och Kultur 2006isbn 91-2710-975-5

3 november 2006

Att vara lyhörd för barnets perspektiv är det viktigaste när det gäller att lägga en grund för emotionell utveckling. Anknytningsteorins utgångspunkt är tanken att utvecklingen i varje ögonblick bygger vidare på tidigare erfarenheter, men där också varje ny erfarenhet har möjlighet att omforma de tidigare. Denna teori utvecklas ständigt i takt med forskarnas undersökningsmetoder och de svar dessa ger.

Det är barnets möjlighet att få känna trygghet och tillit till personer i sin omgivning under sina första år, som ger konsekvenser i utvecklingen av kommande relationer med vuxna och jämnåriga. Ju fler tygghetspersoner, desto gynnsammare för barnets emotionella utveckling. Författarnas teorier och samlade erfarenheter vänder sig här till medicin-, psykologi- och psykiatristuderande samt verksamma inom till exempel skola och barnhälsovård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida