Relationer

Relationer

Den sociala hjärnanKatarina Gospic?Brombergs 2014?. www.brombergs.se??

”Ubuntu” är ett afrikanskt uttryck för ”jag är, för att vi är” och beskriver hur vår existens är beroende av andra. Det är precis så hjärnan och kroppen fungerar ända ner på cellnivå. Trots kulturella skillnader finns det sex grundkänslor som är gemensamma för oss alla: avsky, glädje, ilska, rädsla, sorg och förvåning. Vi människor härmar hela tiden varandras ansiktsuttryck, det ingår i det sociala spelet. Ansiktsuttryck tillsammans med kroppsspråk hjälper oss att tolka varand­ra i givna situationer.?

Katarina Gospic är hjärnforskare och författare och berättar hur vår hjärna och vårt agerande påverkas när vi till exempel spelar våldsspel på datorn, möter botoxade medmänniskor, eller blir kära och någon ”tältar i hjärnan”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida