Religioner

Bo Tynderfeldt (red)Världsreligioner i vardagen. Globalt och i Sverige208 sidor. Bilda förlag 2005www.bildaforlag.seisbn 91-5747-745-0

6 januari 2006

Genom den ökade invandringen har vi i Sverige kommit i kontakt med andra religioner. Dels handlar det om andra varianter av kristendomen (katolicism, ortodoxi) men också de andra fyra världsreligionerna; judendom, islam, hinduism och buddhism. När det gäller judendomen intar den i det här fallet en särställning. Den förste juden som invandrade och fick rätt att bosätta sig i Sverige utan att konvertera till kristendomen kom redan 1774. Muslimer har kommit i större utsträckning under slutet av förra seklet, medan invandrade hinduer och buddhister fortfarande är mycket fåtaliga.
I den här boken presenteras de fyra religionerna relativt ingående, inte minst när det gäller de delar där de skiljer sig från svensk tradition; familjetraditioner, mat, religionsutövning. De fyra avsnitten är väldigt olika till sin uppbyggnad, från att vara relativt formella till att ge personliga möten med utövare av den aktuella religionen. Men alla ger värdefulla kunskaper.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida