Resistens sprids sällan till infödda svenskar

Majoriteten av de patienter som bär på resistenta tuberkulosstammar har flyttat hit från länder med hög förekomst av resistent tbc. Men det är ovanligt att dessa bakterier sprids till infödda svenskar.

Det visar en studie gjord av den biomedicinska analytikern Solomon Ghebremichael vid Smittskyddsinstitutet i Stockholm.

De flesta som bär på samma stam av resistenta tbc-bakterier har immigrerat från Afrika söder om Sahara och bor huvudsakligen i Stockholm.

I Sverige har andelen patienter med resistent tbc ökat från åtta procent av alla nyupptäckta tuberkulosfall 1998 till tolv procent under 2000.

Men medan andelen infödda svenskar som får tuberkulos sjunkit från en redan låg nivå har andelen utlandsfödda svenskar som drabbas av tbc successivt ökat på senare år.

Mellan 1989 och 1999 sjönk andelen tuberkulosfall från 5,1 till 2,2 per 100 000 infödda svenskar.

Under samma tidsperiod ökade förekomsten av tbc bland utlandsfödda i Sverige från 28,2 till 32,9 per 100 000 individer.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida