Respiratorbehandling

12 januari 1998

Författare Knut Dybwik
Titel  Respiratorbehandling
250 sidor
Förlag Universitetsforlaget 1997
Cirkapris: 332 kronor.
ISBN 91-88584-30-5.

Utvecklingen inom medicinsk teknik går snabbt. Respiratorerna exempelvis har blivit allt mer avancerade. Den tekniska utrustningen ger bättre möjligheter att behandla patienten. Den som har kronisk respirationssvikt kan i många fall behandlas hemma i dagens läge. Men utvecklingen är inte problemfri. Utrustningen måste skötas av dem som fått ordentlig utbildning och känner sig säkra i användningen av den. Bristande tekniska kunskaper gör att riskerna för respiratorpatienten ökar samtidigt som arbetssituationen för sjuksköterskan blir ohållbar. Dessutom riskerar patienten att bli betraktad som ett ting eftersom uppmärksamheten i hög grad riktas mot maskinen.

Det finns undersökningar som visar att respiratorpatienter känner sig ensamma trots att sjukvårdspersonal finns i närheten 24 timmar om dygnet i intensivvården. Boken, som är skriven speciellt för sjuksköterskor som arbetar i intensivvård eller genomgår specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska, behandlar både fysiologiska, tekniska och psykologiska aspekter på respiratorvård

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida