Resurser viktigare än delaktighet

7 februari 2005

Hög delaktighet leder inte automatiskt till bättre arbetsmiljö. »I allt framhållande av delaktighet som framgångsfaktor glöms det lätt bort att viktigast är att man får resurser att sköta sitt arbete.«

Det säger psykologen Mats Eklöf som har studerat
arbetsmiljön hos 400 datoranvändare, däribland tjänstemän inom kommunal förvaltning.

Avhandlingen heter Interventions for safe and healthy work och finns på: www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida