Reumatism

6 november 2000

Författare Eva Nitelius med flera
Titel Kronisk ledgångsreumatism – reumatoid artrit. Handbok för reumatiskt sjuka och vårdpersonal
119 sidor
Förlaget Hagman 1999
Cirkapris: 340 kronor
ISBN 91-87398-38-9.

Ledgångsreumatism är en av de stora folksjukdomarna. I Sverige lider kring 60 000 personer av sjukdomen som är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Fortfarande finns det inte någon helt säker orsak till ledgångsreumatism. Många
forskare utgår från att någon bakterie eller virus påverkar immunsystemet hos en person med ett visst arvsanlag så att vävnadsskadande ämnen börjar produceras som startar den inflammatoriska processen i ledhinnan. En annan utlösande faktor som har diskuterats är stress. Eventuellt kan bakteriefloran i tarmen spela roll. De första sjukdomssymtomen kommer oftast smygande med värk, stelhet och svullnad
i smålederna i händer och fötter, men i vissa fall börjar sjukdomen mer akut. Sjukdomsförloppet varierar hos olika individer. Hos några få går symtomen tillbaka men för de flesta utvecklas sjukdomen till att bli kronisk. Det är som regel värken som får den sjuka att söka läkare. Eftersom sjukdomen utvecklas med både stark smärta och minskad kroppslig rörlighet behövs en helhetssyn och insatser av flera yrkeskategorier för god vård. Reumateam med läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator har blivit allt vanligare. I boken beskrivs vad de olika yrkes-
personerna kan göra för reumapatienten och vilka hjälpmedel som kan underlätta göromål i patientens vardag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida