Riksdagen sa ja till sjukvårdsbudgeten

På måndagen godkände riksdagen regeringens förslag i budgetpropositionen om att ge drygt 60 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2012.

20 december 2011

De största anslagen går till läkemedelsförmåner, statlig assistansersättning och tandvårdsförmåner.

Som Vårdfokus tidigare skrivit om innehåller budgeten också pengar till en stärkt vårdgaranti, pengar till kommuner som inför valfrihetssystem och 500 miljoner extra till de landsting som lyckas med patientsäkerhetsarbete.

Riksdagen beslutade också att höja högkostnadsskyddet för bland annat besök inom den öppna hälso- och sjukvården som höjs från 900 kronor till 1 100 kronor under en tolvmånadersperiod. För läkemedel höjs högkostnadsskyddet från 1 800 kronor till 2 200 kronor.

Lagändringarna gäller från den 1 januari 2012.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida