Riksföreningen KOM är nedlagd

Svårigheter att få ihop en styrelse och färre medlemmar fällde till sist Riksföreningen för sjuksköterskor inom kirurgisk och medicinsk vård inklusive specialistföreningar. Vid årsskiftet las den ned.

10 januari 2005

Utvecklingen har varit tydlig de senaste åren: medlemsantalet har sjunkit och det har blivit allt svårare att få medlemmar att ta på sig uppdrag i styrelsen. Till sist blev situationen omöjlig och vid årsskiftet las föreningen ner helt och hållet.

– På något sätt är det kanske logiskt. När vi startade var vi den enda föreningen för den här gruppen. I dag kan vi säga att det är både en styrka och en svaghet med ett så stort område. Styrkan är att vi är breda. Svagheten är att många har svårt att känna sig hemma och att de hellre vill vara med i någon av de specialistföreningar som har bildats senare, säger Eva Rådström, riksföreningens sista ordförande.

Hon tycker att det är vemodigt, men säger att var sak har sin tid.

– Jag tror att vi under de här åren har betytt mycket för omvårdnadsutvecklingen.

För många av medlemmarna finns det redan i dag andra riksföreningar, men inte för alla.

– För sjuksköterskor inom kirurgin finns det ingenting. Så tankarna är nu att försöka bilda något sorts nätverk för den gruppen.

Riksföreningen bildades vid ett möte i Stockholm 1981. Då fanns det 350 medlemmar. Som mest, säger Eva Rådström, låg medlemsantalet på cirka 9 000.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida