Riktad screening räcker vid graviditetsdiabetes

En selektiv screening med fokus på riskfaktorer är både enklare och effektivare än att screena samtliga gravida kvinnor för att upptäcka graviditetsdiabetes.

Det visar en ny doktorsavhandling, Aspects of gestational diabetes, skriven av Ingrid Östlund, chef för kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Under två år erbjöds alla gravida utan känd diabetes i Örebro län peroral glukosbelastning (OGTT). Graviditetsdiabetes diagnostiserades hos 1,7 procent av kvinnorna.
1,3 procent hade nedsatt glukostolerans (IGT) medan 0,4 procent led av manifest diabetes.

I sin avhandling konstaterar Ingrid Östlund att samtliga dessa fall av manifest diabetes hade upptäckts med en selekterad screening riktad till gravida med:
tidigare graviditetsdiabetes
tidigare stort barn
slumpmässigt blodsocker som anledning till OGTT

Med selekterad screening skulle endast 7,8 procent av kvinnorna ha behövt göra sockerbelastning. Det är en tidskrävande undersökning som många dessutom tycker är obehaglig.

Å andra sidan skulle bara knappt hälften av kvinnorna med nedsatt glukosintolerans ha identifierats. I en studie i Örebro län och Stockholm identifierades 213 gravida kvinnor med IGT som inte behandlades. Dessa löpte större risk för kejsarsnitt och tidig förlossning jämfört med kvinnor utan graviditetsdiabetes

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida