Riktlinjer för en bättre strokevård

Sjukvårdshuvudmännen bör satsa på strokeenheter, skriver Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för strokesjukvård som blev klara i dag.

För att strokepatienterna ska få en effektiv behandling bör också  tillgången till rehabilitering inom ett år öka och kapaciteten för trombolys byggas ut.

Livsstilsrådgivning och en rationell användning av blodtrycks- och blodfettsläkemedel är viktig för att förebygga stroke.

Rätt använda läkemedel kan spara in vårdkostnader på över 400 miljoner kronor. Warfarinbehandling vid förmaksflimmer förhindrar både insjuknande och återfall. Socialstyrelsen skriver att den behandlingen borde omfatta fler patienter än i dag.

Socialstyrelsen räknar med att en effektiv primärprevention vid förmaksflimmer kommer att minska antalet nya strokepatienter med cirka 1 600 om året. Det innebär att vårdkostnaderna minskar med omkring 230 miljoner kronor.

De nya riktlinjerna, Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2005 ? Beslutsstöd för prioriteringar, presenterades idag på Socialstyrelsens hemsida www.sos.se. Den tryckta versionen kan beställas under vecka 8.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida