Riktlinjer omfattar inte personalens erfarenhet

5 september 2012

De erfarenheter och kunskaper som vårdpersonal samlat på sig under årens lopp, kommer sällan med i formaliserade riktlinjer. Det visar studier gjorda inom psykiatrisk vård i Norge. Forskaren har intervjuat vårdpersonal, observerat och gått igenom dokument för behandling av patienter med adhd. Resultatet visar att den kunskap som vårdpersonal tillägnar sig genom erfarenhet, i möten med patienter, inte kan standardiseras och därmed inte kommer med i några riktlinjer.?

Avhandlingen Controlled by knowledge lades fram vid Karlstads universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida