Riktlinjer vid cancersmärta

7 juni 1999

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) har i ett flerårigt smärtprojekt arbetat med att formulera riktlinjer för bedömning av smärta vid cancer. Riktlinjerna gäller också patientundervisning och komplementär smärtbehandling som massage, TENS, avspänning, fysisk aktivitet med mera. Riktlinjerna finns nu formulerade i en rapport utgiven i samarbete med Spri. De ska kunna användas överallt där cancerpatienter vårdas. Rapporten, som kostar 138 kronor, kan beställas från Spris förlag på telefon 08-702 46 90.

SSF:s utbildningsinstitut anordnar en tredagars utbildning om smärtbedömning och -behandling i Stockholm den 8–10 november i år med två dagars uppföljning nästa år. I samarbete med Spri hålls dessutom två smärtkonferenser i höst. De äger rum i Stockholm den 15 oktober och i Göteborg den 19 november. Mer information ges av SSF:s utbildningsinstitut på telefon
08-412 24 40.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida