Risk för fosterskador vid arbete med cytostatika

Konventionella skyddsåtgärder är inte tillräckliga vid hantering av cytostatika. Det visar en holländsk studie.

9 augusti 1999

På uppdrag av det holländska socialdepartementet har nära femtusen sjuksköterskor i fertil ålder undersökts. De arbetade vid 83 holländska sjukhus.

Resultaten visar att den sjuksköterska som arbetar med beredning av cytostatika löper 17 gånger större risk att föda barn med låg födelsevikt än sjuksköterskor i en referensgrupp. Risken för missfall eller att föda ett missbildat barn är också förhöjd.

Rester av cytostatika kunde regelbundet ses i urinen hos onkologisjuksköterskorna, även om de beredde cytostatika i skyddsbox, enligt de föreskrifter som fanns.

Resultatet visade även att sjuksköterskorna, och apotekspersonal som bereder cytostatika, riskerar att drabbas av cancer eftersom cytostatikan i sig är cancerframkallade.

Skärpta föreskrifter på väg
Nya, skärpta skyddsföreskrifter för beredning och administrering av cytostatika, vissa antivirala medel, antibiotika och andra läkemedel som kan framkalla överkänslighet är på väg i Sverige.

Arbetarskyddsstyrelsen har lagt fram ett förslag som ställer ökade krav på metoder för beredning och kontroll av de arbetssätt som används på sjukhus och apotek. Förslaget är på remiss under sommaren.

Docent Olle Nygren, vid Arbetslivsinstitutet i Umeå, har i undersökningar visat att det regelmässigt uppstår läckage vid beredning av cytostatika, även om man använder skyddsbox. Mätbart spill finns kvar i skyddsboxen och cytostatika har uppmätts i urinen också hos svenska sjuksköterskor.

Helt slutna system
Olle Nygren berättade om sina resultat vid en konferens i Stockholm under sommaren. Vid samma konferens redovisade tyska forskare att vissa cytostatika, exempelvis cyklofosfamid, kan förångas redan vid rumstemperatur och finnas i luften under lång tid. Det ställer krav på skyddsboxar med speciella utsugningsanordningar och gasavskiljande filter.

Det finns numera möjlighet att ge cytostatika med helt slutna system. Både läkemedelsflaska, kanyl och infartsnål hos patienten är då inkapslade i miljövänlig plast. Beredning och administrering kan ske utan spill.

Sådana system används redan på flera sjukhus och apotek i landet.

Olle Nygren varnar dock för att sluta använda skyddsbox vid den slutna beredningen. Vid ett eventuellt haveri skulle läkemedlet komma ut och spridas i rummet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida