Risken finns!

Att blod kan innehålla farliga virus som hiv och hepatit vet varenda sjuksköterska och biomedicinsk analytiker. Ändå chansar många på att så inte är fallet med just den patient som ska stickas i sal fyra.

?Han ser ju så trevlig ut? eller ?Det står ingenting i hennes journal om blodburen smitta? eller ?Den här lilla flickans mamma tar nog illa upp om jag bär handskar?.

Dessa ?om? hade inte behövt finnas om alla följde den enkla och i grunden självklara regeln att alltid ta för givet att all kontakt med blod innebär en risk att drabbas av blodburen smitta. Då hade ingen behövt fundera på graden av trevlighet, lusläsa journaler eller fundera i termer av vem som kan känna sig kränkt eller inte.

Så följ gärna Ulla-Britt Lymers råd på sidan 11 i detta temanummer om infektioner. Varför krångla med egna subjektiva bedömningar av eventuell smittrisk när det enklaste faktiskt är att utgå från att risken ständigt finns där.

Men det är inte alltid som de enkla vägarna är de bästa.

En kompis (sjuksköterska) brukade reta sig på att det var så svårt att få fart på antibiotikadroppet från de där små glasflaskorna som var vanliga i vården förr. Till flaskorna fanns en tunn luftningsslang. För att snabbare få in luft i flaskan brukade han helt frankt blåsa i slangen. Att han därmed troligen fyllde flaskan med diverse munbakterier bekymrade honom föga. Det var ju trots allt antibiotika i den. Jag tvivlar dock på att hygiensjuksköterskan hade vågat rekommenderat metoden, om hon hade fått vetskap om den.

Just hygiensjuksköterskorna spelade då som nu en central roll för att hindra patienter från att drabbas av det som förr kallades sjukhussjukan. I dag heter det vårdrelaterade infektioner. Helt klart gjorde sig det förra uttrycket bättre i tidningsmakarnas rubriker. För tillfället får vi nöja oss med det betydligt krångligare ordet MRSA. I grunden handlar det dock om samma sak. Men som så många andra bakterier har den gula stafylokocken hunnit anpassa sig till sina fiender och därför ändrat skepnad. Den har blivit resistent mot våra vanligaste antibiotikapreparat.

Som tur är tål den ännu inte sprit. All personal uppmanas därför numera till ett flitigt bruk av alkohol på jobbet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida