Riskerar få fel blodgrupp

4 oktober 2017

I det system (Doremi) som Region Skåne använder för att rekommendera blodgrupper går det inte att ange separata blodgrupper för erytrocyter och trombocyter. Det framgår av en lex Maria-anmälan som gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. För vissa patienter kan det ibland behövas en annan blodgrupp för trombocyterna. För att undvika att patienten senare ska få erytrocyter med fel blodgrupp måste personalen därefter omedelbart gå in i systemet och ta bort den tillfälliga blodrekommendationen. Annars riskerar patienten att drabbas av en allvarlig hemolys.

Leverantören har ombetts att åtgärda problemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida