Riskerar undernäring trots ökat energiintag

Av 28 patienter med Parkinsons sjukdom gick 19 ner i vikt trots att de ökade sitt energiintag. Det är något i kroppen som gör att de tappar vikt trots att de äter, men vad det är vet inte forskarna.

22 juni 2005

Sjuksköterskan Birgitta Lorefält disputerade i maj på en avhandling om Parkinsonpatienters viktförlust. En av studierna, som omfattar 28 patienter med en medelålder på 74 år, visar att många riskerar undernäring. Trots att deras energiintag per kilo kroppsvikt ökade under det år undersökningarna gjordes, gick de ner i vikt.

? Det här är en gåta. Vi vet inte vad det är som gör att patienterna går ner trots att de äter. Kanske är det något i metabolismen, men ingen har hittat vad det är, säger Birgitta Lorefält.

Ersätter lagat med fil

Patienterna i studien har ökat sitt energiintag, men äter allt mindre lagad mat, mindre fast föda och mindre frukt och grönsaker. Den lagade maten ersätter de med filprodukter.

? Att energiintaget ökar beror på att de också äter mycket färdiglagad mat, som sallader med fet majonnäs.

Birgitta Lorefält tror att de ändrade matvanorna kan förklaras av att patienterna blir allt tröttare, får allt svårare att skära sin mat och att de tappar luktsinnet och därmed intresset för mat och ätande.

Att Parkinsonpatienter förlorar sitt kroppsfett gör dem ännu mer trötta och märkta av sjukdomen. De får också en sämre kognitiv förmåga, riskerar att bli undernärda och blir därmed känsligare för infektioner .

Den kontrollgrupp av friska äldre som patienterna har jämförts med har inte ändrat sina matvanor och de har under samma period ökat i vikt.

Viktigt ge kostråd

Birgitta Lorefält anser att det är viktigt att vårdpersonal försöker stödja nyinsjuknade Parkinsonpatienter genom att ge dem kostråd.

? Det är viktigt att kontrollera vikten så fort de har fått diagnos och att fråga dem vad de äter. Tills vi vet mer om vad det här beror på kan vi bara uppmuntra dem att äta mer och sedan noggrant följa viktutvecklingen.

Studien är genomförd vid Linköpings universitet, avdelningen för omvårdnad och geriatrik. Avhandlingen heter Weight loss in elderly patients with Parkinson´s disease.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida