Riskfylld terapi

12 januari 2004

Vad hände egentligen med Monica Pedersens mamma? Det Monica vet är att mamman dog när hon själv var 12 och mamman 35. Och pappa Niels har aldrig varit särskilt meddelsam när det gällt mammans död.

Monica Pedersen är sjukskriven efter en olycka i tjänsten och har bestämt sig för att lämna polisyrket. Under sjukskrivningen börjar hon läsa; hon läser det sjukhusets bibliotekarie ger henne. Därför börjar Monica en dag läsa en bok hon kanske aldrig annars skulle ha fastnat för. Det är en psykoterapeut som beskriver några av sina fall. Svenskan är både styltig och tillkrånglad, det enda man med lätthet kan se är hur mycket författaren uppskattar sin egen gärning. Men bokens andra kapitel, upptäcker Monica, verkar handla om hennes egen mamma – och där står att mamman blivit mördad! Eftersom patientbeskrivningen är anonymiserad måste Monica ställa en del frågor för att bli riktigt viss.

Polisinstinkten vaknar i Monica. Hon drar i gång en utredning – hon blir faktiskt en så kallad privatspanare fast med bättre professionella kunskaper än de flesta i samma skrå. Hon upptäcker både det ena och det andra i sin jakt efter sanningen om mammans död. Till exempel att det inte alltid är riskfritt att gå i terapi, särskilt när terapeuten vill något annat än vad han utger sig för att vilja.

Åsa Nilsonne
Bakom ljuset
300 sidor. Forum 2003. www.forum.se
isbn 91-3712-204-5

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida