Riskgrupperna utökas inför vaccineringen

Landstingen kraftsamlar inför den största massvaccinationen i Sverige någonsin. I dag kom Socialstyrelsens nya rekommendationer kring den nya influensan. En nyhet är fler riskgrupper.

20 augusti 2009

 I slutet av september väntas vaccinet komma och då ska vaccinationerna starta direkt i hela landet. Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen, gör bedömningen att landstingens beredskap är god men det kommer att innebära stora påfrestningar på vården med bland annat längre vårdköer.

Tröttkörd vårdpersonal

Rapporter från Australien vittnar om att medan resten av samhället har klarat sig bra, är vårdpersonalen uttröttad. Ändå är det värt att genomföra den största massvaccinationen i Sveriges historia för att skydda utsatta grupper och minska trycket på vården från patienter som behöver söka vård, sade Anders Tegnell vid en välbesökt presskonferens i eftermiddags. Om utvecklingen i Sverige följer andra länder, exempelvis Australien och Chile, kommer den första influensavågen att bli ganska mild.

Ger möjlighet att mota andra vågen

Det är ytterligare ett skäl till att vaccinera så många som möjligt redan nu för att mota den andra vågen i grind.

– Detta är verkligen värt ett försök. Om det visar sig att utbrottet blir milt är det bara att tacka och ta emot, sade Annika Linde, statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

Men mycket hänger ännu i luften och förutsättningarna revideras hela tiden.

Flera riskgrupper

I det dokument som Socialstyrelsen släppte i dag och som innehåller rekommendationer till landstingen, har antalet riskgrupper utökats och omfattar nu exempelvis även mycket feta personer. De som riskerar att bli allvarligt sjuka och därför bör vaccineras så tidigt som möjligt är alla över 6 månader som har någon av följande kroniska sjukdomar:

• Kronisk lungsjukdom.

• Extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen.

• Kronisk hjärtkärlsjukdom (inte enbart förhöjt blodtryck).

• Personer som har svårt att hantera infektioner, till exempel har nedsatt immunförsvar eller vissa andra sjukdomar (inklusive hiv).

• Kronisk lever- eller njursvikt (GFR<30ml/min).

• Diabetes mellitus där febersjukdom kan befaras leda till komplikationer.

• Kontinuerligt behov av läkemedel mot astma under de senaste tre åren.

• Allvarliga neuromuskulära sjukdomar.

Dessutom omfattas gravida och hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive de som arbetar med vård och omsorg i kommunal verksamhet. Ett stort ansvar kommer att ligga på de behandlade läkarna för att fånga upp patienter som tillhör riskgrupperna.

Vaccinet ännu inte godkänt

Vaccinet håller fortfarande på att testas och väntas bli godkänt i samband med leveranserna i månadsskiftet september/oktober. Om det inte hinner bli godkänt på grund av formalia, kan Sverige ta ett eget beslut om att köra i gång vaccinationerna ändå.

– Däremot kommer vi givetvis inte börja om det kommer signaler som rör säkerheten, sade Anders Tegnell.

Falska fall

Än så länge har den nya influensan inte kommit i gång på allvar i Sverige, trots ökat antal rapporter från läkare som träffar misstänkta fall.

– Vår bedömning är att det är en falsk uppåtgående kurva som mer handlar om oro än om influensa, sade Annika Linde.

Från att influensan startar på riktigt tar det omkring fem till sex veckor innan den når toppen.

Läs Socialstyrelsens rekommendationer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida