RKC nytt kunskapscentrum?

7 februari 2005

I mitten av december fick jämställdhetsministern motta ett förslag om att göra Rikskvinnocentrum, RKC, i Uppsala till ett nationellt kunskapscentrum om mäns våld mot kvinnor.
Utredaren Ingegerd Sahlström vill att tyngdpunkten ska ligga på utbildning i stället för klinisk verksamhet och föreslår därför att RKC flyttas till Uppsala universitet.

Betänkande: Nytt nationellt kunskapscentrum, SOU 2004:117.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida