Röda korset fortsätter sjukvårdsförmedlingen för gömda

? Det här arbetet är ingen verksamhet vi önskar oss, utan något nödvändigt tills vidare, säger ordförande Bengt Westerberg om att Röda korset nu tar över Läkare utan gränsers sjukvårdsförmedling för gömda.

Läkare utan gränser har drivit Gömdaprojektet i två år. Det har bestått i att förmedla kontakt med läkare, barnmorskor och andra specialister i Stockholmsområdet och samtidigt i olika sammanhang försöka övertyga regering och landsting om de gömdas rätt till vård.

Det är en uppgift som också Röda korset har engagerat sig i.

 Lagförslaget arbetas om

– Det är inte rimligt att vårdpersonal ska göra skillnad mellan olika vårdsökande. Vi vill ha en lag som ger alla rätt till den vård de behöver. De gömdas svåra situation innebär ofta att de är i stort behov av vård. Det har man insett när det gäller barn, men behovet är lika stort för de vuxna, säger Bengt Westerberg.

Han tillägger att hjälp till de vuxna ofta är en förutsättning för att kunna hjälpa barnen. Sjukvårdsförmedlingen ser han som en tillfällig lösning på till en början ett års sikt.

I höstas presenterade regeringen ett förslag till en ny lag för asylsökande med flera. Förslaget möttes av protester. Bland annat skrev flera sjukvårdsnätverk för gömda flyktingar ett öppet brev till regeringen där de konstaterade att konsekvenserna skulle bli förödande både för gömda och för vårdpersonal om förslaget gick igenom.

 Skarp FN-kritik

Regeringen fick också skarp kritik för att gömda flyktingar utestängs från vård av FN:s särskilda rapportör för rätt och hälsa, professor Paul Hunt, då han besökte Sverige i slutet av januari. Han påpekade att utestängningen är ett brott mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har skrivit under och åtagit sig att följa.

Nyligen har regeringen beslutat att förslaget ska beredas ytterligare innan det läggs fram för riksdagen.

? Vi hoppas att regeringen skapar ett regelverk som ger alla människor tillgång till vård utifrån medicinska behov, oavsett legal status, säger Bengt Westerberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida