Röda korsets nya skolbyggnad invigd

Socialminister Lars Engqvist klippte bandet när Röda korset idag invigde sin nya högskola i Stockholm. Skolan blir nu samlokaliserad med Röda korsets sjukhus.

10 augusti 2004

En ny byggnad, sammanbyggd med sjukhusets södra flygel, innehåller entré, hörsalar och studierum. Men merparten av skolan inryms i den gamla sjukhusbyggnaden. De gamla lokalerna på Sabbatsbergs sjukhusområde ? där skolan legat sedan 1927 ? har sålts.

Sedan starten 1867 har Röda korsets sjuksköterskeskola ? numera högskola ? utbildat 14 000 sjuksköterskor. I början låg skolan i Göteborg, men sedan 1881 har den funnits i Stockholm, och 1927 flyttade man alltså till Sabbatsbergs sjukhusområde. Men de sjuksköterskor som skolan kommer att utbilda framgent ? höstterminen startar på måndag ? får sin utbildning i de nya lokalerna.

Skolans rektor Christina Andersson är glad åt de nya lokalerna. De är betydligt mer ändamålsenliga än de gamla.

? Men den största vinsten är att vi nu kan förverkliga campusidén, säger hon. Vi blir grannar med bland andra Tekniska högskolan, Operahögskolan, Försvarshögskolan och Sophiahemmets högskola. Våra studenter kommer inte att vara hänvisade till att bara umgås med varandra, de kommer att kunna ha utbyte med alla de andra studenterna.

Monica Sundström, ordförande i Stiftelsen Rödakorshemmet, som är huvudman för både skolan och sjukhuset, konstaterade att man nu gör verklighet av de intentioner som fanns redan 1918 när staten avsatte mark för såväl sjukhus som skola vid Östra station.

Men det blev bara sjukhuset som byggdes på platsen. Skolan byggdes vid Sabbatsbergs sjukhus och bekostades av Stockholms stad. Som motprestation fick staden en kull sjuksköterskor varje år.

I dagarna invigs också nya biblioteksbyggnader vid Södertörns högskola söder om Stockholm. Också i Växjö ska man få biblioteket upprustat med byggstart i september.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida