Rökare riskerar glukosintolerans

4 augusti 2006

Både aktiv och passiv rökning ökar risken för glukosintolerans och diabetes, enligt en amerikansk studie. Forskarna följde i 15 år 4 572 personer som vid starten var 18 till 30 år.

Analysen visade att risken ökade med 18 procent för varje 10-tal år som rökare. En hypotes om orsaken till den ökade risken för passiva rökare är att tobaksröken innehåller ämnen som är giftiga för bukspottkörteln.

Källa: British Medical Journal 2006; 332: 1064-1069

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida