Rökare sämre efter stroke

Rökare som får ischemisk stroke har sämre funktion tre månader efter insjuknandet än icke-rökare, enligt en amerikansk-brittisk studie.

Forskarna samlade in data om 2386 patienter – 615 var rökare – från en annan studie om stroke. Efter 24 timmar fanns inga skillnader mellan rökare och icke-rökare. Vid kontroll 90 dagar efter insjuknandet visade analysen en statistiskt signifikant sämre funktion hos rökarna än hos icke-rökarna. Däremot fanns ingen skillnad i dödlighet.

Det index som användes för funktionen omfattade bland annat svaghet i ansikte, arm och ben, talrubbningar och känselförlust.

Forskarna påpekar att resultatet behöver bekräftas av en studie speciellt utformad för att belysa sambandet rökning-funktion efter stroke.

Katarina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg finner studien intressant eftersom det knappast finns någon kunskap om effekten av rökning för den som insjuknat.

– Detta visar att vi i sjukvården måste bli ännu bättre på att fråga våra patienter om de är rökare och om de har funderat på att sluta. Dessa enkla frågor har visat sig vara mycket effektiva för rökavvänjning.

Källa: Cerebrovascular Diseases 2006;21:260-265.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida