Rökstopp minskade dödligheten till hälften

Rökavvänjning är mycket effektivt. Det visar en långitudiell studie från USA och Kanada, som presenterades av Centrum för tobaksprevention i dag.

22 februari 2005

? Jag har själv varit med på den tiden man tog patienterna vid handen och ledde dem ner i graven. Vi inriktade oss på behandling av symtomen, inte den bakomliggande orsaken. Vi kan bara skylla på att vi inte visste bättre. Vad jag inte fattar är att man i så stor utsträckning gör likadant i dag.

Det säger Hans Gilljam, lungläkare, docent och nu verksam vid Centrum för tobaksprevention i Stockholm. Han är förvånad över att sjukvården fortfarande i stor utsträckning saknar strategier för att hjälpa människor att sluta röka.

? Rökarna får inte det stöd de förtjänar och behöver!

För stort intresse för fetman

Han tycker att ? i jämförelse ? alldeles för stort intresse läggs vid insatser mot fetma, när många fler dör av rökning än av övervikt.

? Rökavvänjning är 50 gånger effektivare än att minska blodfetter och hundra gånger mer kostnadseffektivt. Ändå ägnar sig kardiologerna nästan bara åt att mäta och försöka minska kolesterolhalterna!

Centrum för rökprevention har just presenterat resultatet av en studie av det förebyggande arbetet som gjorts vid tio medicinska centrum i USA och Kanada.

Studien startade i mitten av 1980-talet och har pågått sedan dess. Den ska vara världens största studie på området, den omfattar närmare 6 000 rökande personer mellan 35 och 60 år. De delades slumpmässigt in i två grupper. Den ena fick bara vanlig vård för sina besvär, medan den andra också deltog i ett rökavvänjningsprogram. Rökavvänjningen skedde gruppvis i tolv tvåtimmarspass.

Fyra gånger fler slutade röka

Efter fem år var drygt 20 procent av dem som deltagit i rökavvänjningsprogrammet rökfria, bland dem som fått vanlig vård bara 5 procent.

Sedan studien inleddes har drygt 700 av de deltagande personerna dött. Dödligheten bland dem som slutat röka var nästan 50 procent lägre (och skillnaden var ännu större bland de yngre). Dödsfallen i lungcancer var bara hälften så många i den grupp som slutat röka som bland rökarna, men också antalet dödsfall i alla andra sjukdomar var mindre i den rökfria gruppen.

? Sedan är det ju så att rökning stör behandlingen av alla andra sjukdomar. Sjukvården borde verkligen ta till sig hur viktigt det är att förebygga rökning och hjälpa till med rökavvänjning, säger Hans Gilljam.

Hitta bättre struktur

Han efterlyser bättre struktur.

? Det är lätt att slå larm. Men hur hittar man sedan vägen till konkret handling? De finns inga bra standarder, det finns ingen bra utbildning, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida