Romer. Satsning på hälsokommunikatörer

7 mars 2012

Hälsa är ett av de områden som prioriteras när regeringen gör en treårig satsning på romsk inkludering i samhället. Bland annat vill man införa hälsokommunikatörer. De ska ha till uppgift att ge utbildning och hälsoupplysning och även fungera som brobyggare mellan den romska gruppen och sjukvården. Arbetet ska starta i fem pilotkommuner som väljs ut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida