Röntgen inte alltid bäst vid blindtarmsinflammation

Röntgen inte alltid bäst vid blindtarmsinflammation
En delstudie har gjorts på 1200 patienter med blindtarmsinflammation, där skiktröntgen var ett av undersökningsalternativen.

Röntgenundersökning är inte alltid bäst för patienter med blindtarmsinflammation. Det visar en delstudie gjord på initiativ av docent Roland Andersson vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

25 oktober 2012

I studien deltog 25 sjukhus. 1 200 patienter med blindtarmsinflammation lottades till tre olika undersökningar: tidig undersökning med skiktröntgen, ultraljud eller förnyad undersökning efter en kort observationsperiod.

Preliminära resultat visar att röntgen inte gav någon fördel utan tvärtom resulterade i onödiga operationer. 

Delstudien ska diskuteras på Appendicitdagarna, ett vetenskapligt symposium 25–26 oktober på Länssjukhuset Ryhov, där ett 60-tal kirurger deltar.

Andra ämnen som ska tas upp är risken för cancerutveckling i samband med röntgen, möjligheten att blindtarmsinflammation kan läka av sig själv och om antibiotikabehandling kan vara ett alternativ till kirurgi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida