Röntgenmetod hittar riskpatienter

Röntgenmetod hittar riskpatienter
Röntgenutrustningen som används för att göra RSA-undersökningar. Foto: Maziar Mohaddes. Sahlgrenska universitetssjukhuset

Undersökning med radiostereometri kan förutse vilka höftopererade som har störst risk för omoperation, visar avhandling.

7 oktober 2015

I Sverige utförs årligen omkring 16 000 höftprotesoperationer, samt cirka 1 100 omoperationer där hela eller delar av protesen måste bytas ut eller tas bort. Risken för omoperation varierar med patientens ålder och ökar efter varje ny operation i höftleden.

Mäter protesens rörelse

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har under trettio år utvecklat en speciell undersökningsmetod, som med hjälp av högupplöst röntgen – kallad radiostereometri – gör det möjligt att mäta protesens rörelse i förhållande till benet.

– Med RSA, radiostereometrisk analys, kan vi upptäcka rörelser i den konstgjorda ledskålen. Eftersom dessa rörelser ökar risken för att protesen på längre sikt ska lossna, kan informationen användas för att förutse omoperation, säger Maziar Mohaddes, specialistläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin, som redovisar studierna i sin avhandling.

Foto: Sahlgrenska akademinMaziar Mohaddes. Foto: Sahlgrenska akademin

Klinisk användning

Röntgenmetoden kan enligt forskarna i ett tidigt skede förutsäga om nya protesmodeller och kirurgiska tekniker är säkra, och om de kan förväntas förbättra utfallet hos höftprotesoperade patienter.

Den aktuella tekniken är så specialiserad att den främst används inom forskningen. Enligt Maziar Mohaddes skulle en bredare klinisk användning både kunna identifiera och i viss mån minska omfattningen av komplikationer vid höftoperationer.

Bättre kunskapsläge

När SBU för ettt par år sedan granskade kunskapsläget när det gäller radiostereometri för utvärdering av ledproteser och ledsjukdomar kom man fram till att det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna bedöma effekten av metoden.

– Nu har det tillkommit forskning som förbättrat kunskapsläget och gör att man skulle kunna använda det som en screeningmetod, säger Maziar Mohaddes.

Avhandlingen, som bland annat bygger på data från Svenska Höftprotesregistret, försvarades vid en disputation den 2 oktober.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida