”Röntgensjuksköterskor i Stockholm måste bevaka sitt revir”

Röntgenverksamheten i Stockholm, som utgör en femtedel av all röntgenverksamhet i landet, ses över i grunden. I oktober kommer den slutliga rapporten, men på röntgenveckan i Örebro avslöjade röntgensjuksköterskan Mia Vennerstrand detaljer om hur personalförsörjningen ska klaras.

22 september 2006

Mia Vennerstrand ingår i den arbetsgrupp som förbereder förändringen av röntgenverksamheten.

Av hennes redovisning framgick att röntgensjuksköterskor i Stockholms län i genomsnitt stannar på sitt jobb i åtta år och att det nu råder hygglig balans på arbetsmarknaden sedan det tidigare varit en brist. Men pensionsavgångarna ökar, med en topp 2012.

? Det kommer att ställas större krav på röntgensjuksköterskorna i framtiden, och det måste avspeglas i utbildningen, säger Mia Vennerstrand. Bland annat måste specialiseringen öka.

Hon pekade på att demografin, 40-talisternas ökade krav och de medicinska och tekniska framstegen gör att utbildningen måste förändras. Röntgensjuksköterskornas karriärvägar måste också bli synligare.

? För patienterna spelar det ingen roll vem som gör undersökningen, bara den blir gjord. Och då måste röntgensjuksköterskorna bevaka sitt revir, säger Mia Vennerstrand.

Röntgenveckan i Örebro avslutas i dag fredag. Den har samlat omkring 1 600 deltagare. Nästa år samordnas röntgenveckan med den nordiska röntgenkongressen, som hålls i Malmö 9-12 maj. Röntgenveckan 2008 hålls i Uppsala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida